Hempcrete, czyli beton konopny

Hempcrete, czyli beton konopny

Beton konopny to biokompozytowa mieszanka paździerzy konopnych, wapna spoiwa i wody. Jest to lekki materiał, o wadze około jednej ósmej wagi betonu. Beton konopny może być stosowany do budowy ścian, podłóg i dachów; lub formowany (monolityczny), natryskiwany lub prefabrykatów (np. cegieł lub paneli konopnych).

Kwestie środowiskowe, począwszy od reakcji na globalne ocieplenie, a skończywszy na analizie cyklu życia, stają się coraz ważniejsze w projektowaniu, budowie i użytkowaniu budynków. Wzrosło zapotrzebowanie na przyjazne naturze metody budownictwa, co doprowadziło do powstania narzędzi projektowych i systemów konstrukcyjnych dla ulepszonych domów energooszczędnych. Kolejnym krokiem jest skupienie się na energooszczędnych procesach budowlanych, jak również wykorzystanie lokalnych surowców w celu zminimalizowania śladu ekologicznego budynku.

Najbardziej rozpowszechnionym, wytworzonym przez człowieka materiałem budowlanym jest niewątpliwie beton. Każdego roku światowa produkcja wynosi około 1 m3 betonu na głowę mieszkańca, ale każda tona cementu wytwarza około 900 kg CO2. Czy możliwe jest znalezienie materiału przyjaznego dla środowiska, który jednocześnie miałby odpowiednie właściwości konstrukcyjne?

Mieszanki gliniane nie mają odpowiednich właściwości cieplnych. Domy wykonane ze słomianych bloków nie są wystarczająco odporne na wilgoć. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie innych materiałów o mniejszym wpływie na środowisko. Wapno, produkowane z wapienia, ale w niższej temperaturze niż cement, oferuje pewną opcję. Podobnie jak beton cementowy, beton wapienny jest dobry na ściskanie, ale słaby przy rozciąganiu, więc wymagana jest jakaś forma zbrojenia. Stal jest powszechnie stosowana, ale inne materiały mogą oferować większe korzyści dla środowiska. Stwierdzono, że dodanie włókien konopi dało w efekcie wysokowydajny materiał budowlany.

Co ciekawe, konopie nie są nowym materiałem budowlanym. Archeolodzy potwierdzili użycie włókna konopnego (zwanego również „paździerzem”) do budowy mostu, datowanego na VI wiek naszej ery, w południowej Francji. Pierwsze nowoczesne zastosowanie konstrukcji kompozytowej z włókien konopnych miało miejsce we Francji w 1990 r. przy renowacji historycznych budynków o konstrukcji drewnianej, wylewając mieszankę wapna konopnego wokół szkieletu drewnianego. Budynki te są wyraźnym dowodem na trwałość materiałów opartych na wapnie. Tynk cementowy okazał się nieodpowiedni, ponieważ nie oddychał, zatrzymując ucieczkę wilgoci i sprzyjając gniciu; nie był też elastyczny, co powodowało pękanie powierzchni. Produkt z konopi i wapna okazał się być naturalną alternatywą dla betonu na bazie cementu. Dalsze eksperymenty wykazały, że mieszanka konopno-wapienna może być stosowana do wylewek podłogowych i w dachach. W kolejnych latach powstało kilka projektów mieszkaniowych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.